Udruga žena Velika Pisanica pravna je slijednica kolektiva žena Velika Pisanica osnovanog još sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Djelovanje udruge određuje ju kao samostalno, dobrovoljno, dobrotvorno, humanitarno, kulturno i nestranačko udruženje žena bez namijene stjecanja dobiti. Briga o ženama, djeci i invalidima samo su dio humanitarnih djelatnosti koje udruga uspješno obavlja i promovira. Udruga trenutno ima 20 članova. Udruga žena aktivno djeluje na području brige o najmlađim stanovnicima pa je tako pokrenula projekt dječje igraonice “Pisanički mališani”. Osim igraonice, udruga organizira humanitarne akcije za socijalno osjetljive skupine društva.

 

Udruga Žena Velike Pisanica

Trg hrvatskih branitelja 4
43 271 Velika Pisanica

M: 098 978 27 45
E: udrugazena.vp@gmail.com

Dragana Kočiš, predsjednica udruge