Razvoj održivog društva proces je učenja u kojem se postavljaju pitanja, istražuju dileme, a odgovori i rješenja provjeravaju i obogaćuju novim iskustvima. Prijavitelj sa partnerima predlaže projektni prijedlog „Obrazovanje za održivi razvoj“ sa sljedećim ciljevima:

  • povećati znanja i vještine učenika i učitelja iz područja održivog razvoja
  • učvrstiti mrežu partnerstva na lokalnom nivou
  • stvoriti prostorne pretpostavke za stjecanje znanja i vještina
  • podići svijest šire zajednice o važnosti održivog razvoja

Ciljane skupine: učenici (140), učitelji (12) i zaposlenici prijavitelja, nenastavno osoblje i zaposlenici Općine (10)

Aktivnosti projekta:

  • program izobrazbe za održivi lokalni razvoj
  • info dani održivog razvoja
  • adaptacija i opremanje održivog radnog unutarnjeg i vanjskog prostora
  • promidžba i vidljivost
  • vođenje projekta i administracija

Elementi projekta (edukacijski program, prostor i oprema) nastaviti će se koristiti u okviru redovnih i izvannastavnih aktivnosti škole. Realizacija projekta će postati dobar model kohezije tripartitnog partnerstva s ciljem održivog razvoja u lokalnim sredinama.

 

Kontakt projekta:

Udruga Žena Velike Pisanica

Trg hrvatskih branitelja 4
43 271 Velika Pisanica

M: 098 978 27 45
E: udrugazena.vp@gmail.com

Dragana Kočiš, predsjednica udruge