Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije. Dodatno, Švicarski financijski mehanizam predstavlja i temelj za čvrste gospodarske i političke odnose Švicarske s novim državama članicama EU.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45.000.000 CHF.
Sklapanjem Okvirnog sporazuma uspostavljen je pravni okvir  u odnosima Hrvatske i Švicarske koji je osnova za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Hrvatskoj.
Okvirni sporazum zajednički je rezultat rada Vlade Republike Hrvatske predvođene Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Švicarskog saveznog vijeća koji djeluje putem Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Državnog tajništva za gospodarstvo (SECO). Posebnu ulogu u pripremi svih aktivnosti koje su omogućile potpisivanje ovog sporazuma osiguralo je Veleposlanstvo Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj.

 
Kontakt:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4,
10000 Zagreb

Telefon: 01/4599-810
E mail: info@udruge.vlada.hr
E mail: svicarskiprogram@udruge.vlada.hr